รับมืออย่างไรดีเมื่อโดน”ภาษีย้อนหลัง” ยิ่งรู้ก่อนยิ่งได้เปรียบ

เปิดอ่าน 25,394 views

Advertisement

เดี๋ยวนี้จะเห็นว่า ภาษีย้อนหลังไม่ใช่เรื่อไกลตัว ไม่ว่าจะเป็นข่าวดาราโดนภาษีย้อนหลังที่ถูกสรรพากรแจ้งให้ไปเสียภาษีเพิ่มหีหรือต้องจ่ายเงินเพิ่มกันอีกคนละหลาย ๆ ล้าน แม้แต่ข่าวของร้านอาหารชื่อดังหลายร้านก็ถูกแจ้งให้ไปจ่ายภาษีเพิ่มเพราะเข้าข่ายเป็นร้านอาหารที่มีการแสดง มีลักษณะเป็นผับ

 

หรือแม้แต่ผู้ได้ รับรางวัลจากการชิงโชค ทายผลฟุตบอลโลก หรือเด็กผู้หญิงที่ได้รับรางวัลจากการประกวดตั้งชื่อลูกหมีแพนด้าเมื่อหลายปีก่อนก็ยังถูกกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่มด้วยทั้งนั้น เมื่ออย่างนี้แล้วก็รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ ไปตาม ๆ กัน แล้วถ้าเราเองที่โดนภาษีย้อนหลังล่ะจะทำยังไงดี ก่อนอื่นเรามารู้จักภาษีย้อนหลังก่อน

 

 

back-taxes-time-bomb

 

การเก็บภาษีย้อนหลัง

คือ การเก็บภาษีย้อนหลังที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ซึ่งจะเป็นการป้องปรามทางภาษีอากร ซึ่งมีการดำเนินการในถึง 3 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่จัดเก็บภาษี ได้แก่

  • กรมสรรพากร
  • กรมศุลกากร
  • กรมสรรพสามิต

 

แต่ที่โดดเด่นอันดับ 1 คือ กรมสรรพากร เพราะจะไปเกี่ยวพันกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล อีกทั้งเก็บภาษีทางอ้อม หรือVAT และภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงมีฐานกว้างมากครอบคลุมผู้เสียภาษีหลายล้านคนเลยทีเดียว

Advertisement

กรมสรรพากรเขามีวิธีการตรวจสอบรายได้ ได้อย่างไร

วิธีการของกรมสรรพากร ได้แก่

  1. การออกตรวจเยี่ยม และแนะนำผู้ประกอบการต่าง ๆ
  2. การตรวจการปฏิบัติงานทั่วไปในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. การตรวจนับสต็อกสินค้า ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะอุดช่องทางของการหลีกเลี่ยงภาษีอากร
  4. การสอบยันใบกำกับภาษี เพื่อจะพิสูจน์ว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอมบ้างหรือไม่

 

ซึ่งการตรวจคืนภาษี จะทำกับบุคคลธรรมดาในแบบบุคคลทั่วไปที่พบเจอได้บ่อย ๆ มีทั้งกรณีที่คืนภาษีก่อนตรวจสอบ และขอตรวจสอบความถูกต้องภายหลังก็ย่อมได้

A man doing his taxes using a calculator and pencil on a white background

 

 

ออกหมายเรียกตรวจสอบภาษี

กรมสรรพากรจะอาศัยอำนาจตามมาตรา 19 23 88/4 และ 123 แห่งประมวลรัษฎากร โดยสั่งให้ผู้เสียภาษีส่งมอบบัญชีรวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อให้กับเจ้าพนักงานได้ทำการตรวจสอบหรือไต่สวนภาษีอากรทุกประเภท ซึ่งข้อนี้อาจมีสาเหตุมาจากการที่เจ้าพนักงานวิเคราะห์แบบแสดงรายการภาษี แล้วพบว่าบุคคลหรือนิติบุคคลได้ชำระภาษีอากรต่างๆ ไม่ถูกต้องครบถ้วน

Advertisement

 

การตรวจค้น ทำการยึด และอายัดบัญชีรวมถึงเอกสาร อันนี้ร้ายแรงที่สุดเพราะกรมสรรพากรจะส่งเจ้าพนักงานเข้าตรวจค้นรื้อเอกสาร และยังสามารถยึดและอายัดเอกสารต่างๆ ที่มีการหลีกเลี่ยงภาษีได้  จึงมักเป็นรายที่มีการหนีภาษีอย่างมากมายและชัดเจน

 

 

อายุความของการตรวจสอบย้อนหลัง

สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงนิติบุคคลที่ยื่นแบบแสดงรายการไม่สมบูรณ์ เจ้าพนักงานจะประเมินและออกหมายเรียกภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ยื่นรายการ เว้นเสียแต่ว่ามีหลักฐานหรือสงสัยว่าผู้ที่ยื่นรายการจะมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี หรือเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษี

 

ทั้งนี้อธิบดีจะอนุมัติให้ขยายเวลาการออกหมายเรียกเกินกว่า 2 ปีได้ แต่จะต้องไม่เกิน 5 ปี นับจากวันแรกที่ยื่นรายการ ส่วนท่านที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ ประมวลรัษฎากรไม่ได้ระบุระยะเวลาการออกหมายเรียกไว้ จึงใช้กำหนดระยะเวลาตามอายุความทั่วๆ ไปจากเจ้าพนักงานที่มีอำนาจประเมินเรียกเก็บภาษีได้ภายใน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการนั้น ๆ

Advertisement

 

ภาษีธุรกิจเฉพาะสามารถย้อนเวลาได้ถึง 10 ปี

สำหรับธุรกิจประเภทต่างๆ เจ้าหน้าที่ประเมินจะมีอำนาจประเมินภาษีได้ภายในระยะเวลาถึง 10 ปี ตามมาตรา 193/31 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกแต่อย่างใด มีอายุความเรียกเอาหนี้ภาษีอากรคืนนับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาที่ยื่นแบบแสดงรายการเป็นเวลานานถึง 10 ปี

 

 

69

 

 

สรุป

ผู้ที่ทำงานให้บริษัทที่เวลาเรารับเงินแล้วได้รับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตรงนี้เองที่สรรพากรจะมีชื่อเข้าไปโชว์ว่า ยอดที่รวมกันต่อปีจะเกิน 1,800,000 (เป็นรายได้ที่ไม่หักค่าใช้จ่าย) หรือไม่ และ ตามกฎหมายภาษีแล้วจะต้องจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม เพื่อออก Vat อีก 7 % ถ้าไม่ทำตามนี้ถ้าสรรพากรเรียกตรวจ Vat 7% ที่เราไม่ได้เก็บกับลูกค้าทั้งหมด

 

เราเองจะต้องเป็นคนจ่ายให้สรรพากรทั้งหมด รวมถึงเงินเพิ่มและค่าเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าตัวอีกด้วย ถ้ามีรายได้ที่ย้อนหลังไปได้ 3 ปี ยิ่งต้องเตรียมตัวไว้โดยทำการปรึกษาสำนักงานบัญชี เพราะถ้าไม่เตรียมไว้อาจโดนแบบจัดหนัก จัดเต็ม คราวนี้ถ้ามีบ้านหรือมีที่ดิน สรรพากรก็สามารถยึดได้ทันที โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเลยทีเดียว

 

สิ่งที่ต้องตระหนักมากที่สุด คือ กฎหมายภาษีอากรจะกำหนดไว้ว่าหากไม่ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเวลาที่กำหนดก็ต้องเสียเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน นับตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นไปจนถึงวันที่ชำระภาษี ส่วนกรณีที่ไม่ยอมยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือน้อยไป นอกจากจะเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนแล้ว คุณอาจยังต้องเสียค่าปรับอีก 1 หรือ 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียอีกด้วย

 

Advertisement

ขอพบเจ้าหน้าที่

เมื่อคุณได้รับหนังสือจากสรรพากรแล้ว การไปพบเจ้าหน้าที่แล้วต้องแน่ใจว่าได้จ่ายภาษีมาก่อนหน้านี้ ถ้าหากจ่ายแล้วก็อาจแก้ต่างหรือขอลดหย่อนภาษีได้ แต่ถ้าหากไม่ได้จ่ายภาษีเลยก็อาจจะต้องจ่ายตามยอดทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่บอก แต่ทางที่ดีควรหาสำนักบัญชีไปนั่งฟังด้วย ให้คุณพูดเท่าที่พูดได้แล้วค่อยให้เรียกคุยอีกทีหลังจากตรวจ statement เสร็จ

 

เราสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ โดยปกติจะหักลดหย่อนได้ คนละ 30,000 บาท หากแต่งงานก็จะได้ของภรรยาด้วย รวมเป็น 60,000 บาท นอกจากนี้ การดูแลพ่อแม่ที่อายุเกิน 60 ปี ก็สามารถลดหย่อนได้เหมือนกัน ซึ่งจะมีหลายแนวทาง แต่ ทางที่ดีก็ควรสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเผื่อจะได้มีทางออกเพิ่มขึ้น

 

เรื่องภาษีไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ ถ้าเรามีรายได้เข้าเกณฑ์คุณก็ควรไปจ่ายภาษีทุกปี เพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาปวดหัวปวดใจทีหลังนะ

 

เรียบเรียงโดย: สาระดีดี ดอทคอม

ที่มา: www.moneyhub.com

Advertisement

Advertisement

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รับมืออย่างไรดีเมื่อโดน”ภาษีย้อนหลัง” ยิ่งรู้ก่อนยิ่งได้เปรียบ